Maktens paradoks

Popular Article

Moene, Karl Ove (2004) Maktens paradoks, Dagens Næringsliv, 11 September.

Siden 1945 har det vært mer enn 130 borgerkriger i verden. Statsviteren James Fearon har beregnet at den gjennomsnittlige varigheten til disse borgerkrigene er litt over 11 år. Borgerkrigene har i gjennomsnitt vart i nesten 20 år i Asia, 13 år i Afrika og nesten ti år i Latin-Amerika.

Read it on DN.no (subscription)

Authors

Karl Ove Moene

Karl Ove Moene

Working Group Leader: Conflict and Economic Performance. Professor of Economics, University of Oslo