Regjeringsansvarlighet og demokrati [Governmental Accountability and Democracy]

Book Chapter

Strøm, Kaare (2004) Regjeringsansvarlighet og demokrati [Governmental Accountability and Democracy], in Demokrati – vilkår og virkninger. Oslo & Bergen: (217–237).

Authors

Kaare Strøm

Kaare Strøm

Professor of Political Science, University of California, San Diego