Frihet fra og frihet til – refleksjoner om moral [Freedom From and Freedom to – Reflections on Morality]

Book Chapter

Syse, Henrik (2004) Frihet fra og frihet til – refleksjoner om moral [Freedom From and Freedom to – Reflections on Morality], in Frihet – samtalen fortsetter. Oslo: (134–141).

Authors

Henrik Syse

Henrik Syse

Research Professor