Enda høyere? [Even Higher?]

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter (2005) Enda høyere? [Even Higher?], Forskningspolitikk 28(2): 21–.

Spør vi hva som er de mest siterte arbeider i norsk samfunnsforskning, får vi et annet svar enn om vi spør etter de mest siterte artikler, påpeker professor Nils Petter Gleditsch. Han hevder at Jon Elster antakelig er den mest siterte norske samfunnsforsker, og de fleste siteringene er til hans bøker. 

Journal Website

Authors

Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch

Research Professor