Mot et utvidet sikkerhetsbegrep? [Toward an Extended Concept of Security?]

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter (2006) Mot et utvidet sikkerhetsbegrep? [Toward an Extended Concept of Security?], in Normer og makt: Innføring i internasjonal politikk. Oslo: (95–114).