Trekantdramaet mellom Israel, Iran og Hezbollah [The Israel - Iran - Hezbollah Threesome]

Peer-reviewed Journal Article

Nygård, Håvard Mokleiv (2009) Trekantdramaet mellom Israel, Iran og Hezbollah [The Israel - Iran - Hezbollah Threesome], Babylon 7(2): 66–87.

Artikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor Israel og Hezbollah ikke var i stand på å finne en fredelig løsning på konfrontasjonen sommeren 2006. Ved å sammenligne denne med en nærmest identisk konfrontasjonen høsten 2000, er det mulig å peke på enkelte viktige faktorer som ser ut til å ha spilt en viktig rolle. Det argumenteres for at trekantforholdet mellom Israel, Iran og Hezbollah skapte en dynamikk som la grunnlaget for eskaleringsprosessen som til slutt endte med den andre Libanonkrigen.

Read the article here

Authors

Håvard Mokleiv Nygård

Håvard Mokleiv Nygård

Research Professor