Mappene våre [Our Files]

Popular Article

Gleditsch, Nils Petter (2009) Mappene våre [Our Files], Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer, 18 December.

Authors

Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch

Research Professor