Vladko Maček i Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji

Non-refereed Journal Article

Ramet, Sabrina P. (2011) Vladko Maček i Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji, Časopis za suvremenu povijest 43(1): 137–154.

Authors

Sabrina P. Ramet

Sabrina P. Ramet

Professor, Department of Sociology and Political Science, NTNU