Årsaker til krig [Causes of War]

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter & Halvard Buhaug (2011) Årsaker til krig [Causes of War], in Anarki, makt og normer: Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag (167–190).