Ungdomspucklar och krig [Youth bulges and war]

Book Chapter

Malmberg, Bo & Henrik Urdal (2016) Ungdomspucklar och krig [Youth bulges and war], in Krig/Fred: Riksbankens Jubileumsfonds Årbok 2016/2017. Stockholm: Makadam Förlag (67–90).

Authors

ISBN: 9789170612060